Laatste nieuws

Workshop Insectenhotel bouwen, zondag 11 juni 2017

17-05-2017

Zondag 11 juni 2017 van 10:00-12:00 uur workshop Insectenhotel bouwen.
Lees verder

Meer nieuws

 
  • Twitter account van Plukruin De Groote Wielen
  • Facebook account van Plukruin De Groote Wielen

Disclaimer


De op deze website getoonde informatie wordt door Pluktuin De Groene Wielen met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden.

Pluktuin De Groene Wielen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van Pluktuin De Groene Wielen.

Pluktuin De Groene Wielen behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van Pluktuin De Groene Wielen.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.